ติดต่อ

หากต้องการใช้เงิน การกู้เงินด่วนนอกระบบรายเดือน หรือ เงินกู้รายเดือน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง หากคุณมั่นว่า จะรับผิดชอบชำระหนี้เงินกู้ได้ตรงเวลา และครบถ้วน

การผ่อนชำระเงินกู้รายเดือน มีได้หลากหลายวิธี เช่น

 • ให้พนักงานของเจ้าหนี้ มาเก็บเงินเงินกับผู้กู้เป็นรายเดือน  โดยตรง
 • โอนเงินผ่านธนาคาร ไปยังผู้กู้
 • เจ้าหนี้ที่โหดๆ เขี้ยวๆ หน่อย ก็ขอยึดบัตร ATM ไว้เลย

ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ให้บริการเงินด่วนนอกระบบ หรือเงินกู้รายเดือน ก็จะมีบริการอยู่ทั่วทุกภูมิภาค โดยผู้กู้อาจจะนัดสถานที่ ที่ผู้ขอกู้สะดวก ตามร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือที่สำนักงานของผู้ให้กู้เอง

เอกสารประกอบการขอกู้เงินเดือนนอกระบบ หรือ เงินกู้รายเดือน

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนหรือเอกสารแสดงการถูกหัก ณ ที่จ่าย
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก และหน้าที่มีการเคลื่อนไหวแสดงการรับเงินเดือนสำหรับกรณีเป็นพนักงานประจำ และหน้าแสดงรายรับสำหรับกรณีประกอบกิจการส่วนตัว

คุณสมบัติของผุ้ที่ต้องการกู้เงินด่วนนอกระบบ หรือเงินกู้รายเดือน

 1. อายุ 20 ปี บริบูรณ์
 2. มีรายได้ประจำเดือนมากกว่า 5000 บาทขึ้นไป
 3. มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งที่ทำงาน และที่พักอาศัย

ขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้รายเดือน

 1. กรอกใบสมัครเงินกู้ พร้อมแนบเอกสารประกอบ
 2. รอผลอนุมัติ ระยะเวลาขึ้นอยุ่กับเอกสารประกอบ และคุณสมบัตของผู้กู้
 3. เมื่อได้รับอนุมัติ ผู้กู้จะมารับเป็นเงินสด หรือให้โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ก็ได้

ติดต่อ

อีเมล contact(at)rungtanasub.com

Sai 4 Soi 5 | Rayong 21000 Thailand

นี่คือเว็บไซต์บล็อก เราไม่ให้สินเชื่อ